lördag 18 januari 2014

Vem håller i bromsen?


Det är valår i år. Inför detta har olika partier haft sina möten och gjort vissa utspel inför valet. Men någon riktig valdebatt har ändå inte förts än. Alla har varit ganska lågmälda. Som om det vore en het potatis som ingen vill ta på. Från alliansens sida och då speciellt moderaterna har det varit tämligen tyst. Efter den massiva kritiken på senare tid hade jag trott att man skulle dra igång en lika massiv motoffensiv. Som jag redan skrev för några dagar sedan har debatten kretsat kring skolan, äldrevården, bostadsbyggandet och järnvägen. För alla dessa områden är det någon som håller i bromsen. Skolbetygen blir sämre, maten som hemtjänsten kör ut är kall och oaptitlig, studenter har ingenstans att bo och tågeländet fortsätter som förr om åren. Försöken att rätta till dessa problem har ännu inte lett till något och man har tvingats erkänna detta och även backat på olika punkter. Utländska experter ska  t.ex. granska den svenska lärarkompetensen vilket ju är ett underkännande av den egna lärarutbildningen och är en dålig upptakt i valdebatten.
En lika dålig inledning av valåret är dom röda kuverten som alla pensionärer nu har fått. Med stora svarta bokstäver står det i rubriken "din pension har sänkts". Har man inte tänkt på att pensionärer är en ganska stor väljargrupp? Visserligen hade en och annan pensionär fått en förhållandevis liten ökning förra året. Men den var så liten och märktes inte. Föll i glömska vilket dock inte en sänkning gör lika lätt. Åter har den s.k. bromsen slagit till. Vem håller i den? Redan av valtaktiska skäl hade det varit klokt  att inte dra i bromsen denna gång (och även framöver). Det går alltid att flytta poster i statens finanser. Miljardbeloppen i sänkning av inkomstskatten som kommit den arbetande befolkningen till del, borde även ha gått till alla grupper i samhället. Men sådant befattar sig DO inte med. Kommer att tänka på en återkommande mening som Sally sa i den gamla TV-serien: "man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke"! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar