fredag 10 januari 2014

skolan
 

Titt som tätt dyker skolfrågan upp i medierna. Det kan handla om lärarnas arbetsbörda, lärarnas löner, förste-lärare, läxor, elevantal i klassen och andra skolrelaterade frågor. Infallsvinklarna kan vara många. Tyngdpunkten har dock legat på att elever inte når upp till utsatta kunskapsnivåer - inte lärt sig läsa/skriva och räkna - och att nivåerna sjunker i en internationell jämförelse. Alla politiker, med Jan Björklund i spetsen, deltar ivrigt i denna debatt eftersom det finns politiska poäng att hämta i alla läger. Så har det pågått i decennier. Ändrade läroplaner, nya betygsystem och den gradvisa nedmonteringen av skolans resurser. Och då tänker jag inte bara på det finansiella. Man lappar lite här och där för att få det hela att fungera nödtorftigt. (ungefär som järnvägen)

Senaste inslaget i denna debatt hördes på nyheterna i förgår där regeringen kom med utspelet att förskolan skulle ersättas med skolplikt från 6 års ålder. Hurra! Vilken lysande idé. Själv började jag skolan när jag var 6 år. Som i dom flesta europeiska länder. Detta var för 72 år sedan! Om jag blickar tillbaka  på min egen skolgång, och då speciellt den gamla realskolan under 50-talet, är det vissa hörnstenar som bar upp denna skolbyggnad. Läraryrket var nästan som ett kall i likhet med läkare eller präster. Jag hade många lärare som var engagerade och när dessa dessutom var  pedagogiska var det just dom som väckte mitt intresse för vissa ämnen framför andra. Kunskaper att bygga vidare på och som sitter kvar än idag.Det var helt enkelt roligt att gå i skola. Man hade en klassföreståndare som var lektor eller adjunkt eller vad dom nu hade för titel och de följde eleverna under hela skoltiden. Därför kände dom till varje elevs behov respektive potential och kunde stödja "svaga" elever.

Förutsättningen för all inlärning är att det råder disciplin i klassrummet. Gentemot lärarna och sinsemellan. (ingen olydnad eller mobbning) Dock ingen kadaverdisciplin som Stig Järrel företrädde i filmen Hets. Möjligen lite betygshets. Man visste att goda betyg var viktiga när man skulle söka jobb.(idén med ett välskrivet CV existerade inte då utan arbetsgivaren förlitade sig på ett rättvist betygsystem) Så man lade manken till, lyssnade på vad läraren hade att förmedla och läste läxor. Därmed inte sagd att den gamla pluggskolan ska komma tillbaka. Denna motivation har nog försvunnit hos många i dagens skola som dessutom föreslås att bli 10 år nu med kanske 1 år extra ifall man behöver gå om. Jag har dock en hel del andra idéer om framtidens skola vilket kanske blir ett senare inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar