tisdag 14 januari 2014

Myndigheter
 

När man blir myndig, får man bestämma själv. En som är väldig bestämd av sig kallas ofta för att vara myndig. ( t.ex. "han talade med en myndig röst"). Myndigheter är således till för att bestämma. Våra folkvalda politiker och ministrar ska hålla ett vakande öga över våra myndigheter och styra dem för landets bästa och anpassad till den rådande verkligheten. Myndigheter är i regel stora organisationer och beroende på struktur, ofta svåra att styra. Plötsligt uppkomna situationer kan ta tid att bemästra. Det är många personer som är inblandade, speciellt i dom fallen där myndigheter måste samarbeta sinsemellan. Det är då som ärenden "faller mellan stolarna". Därför är det viktigt att de hela tiden utsätts för granskning. Riksrevisionsverket gör bra granskningar sedan det ombildades men jobbar bara övergripande med vissa punktinsatser. Detaljgranskningar görs oftast av medierna och allmänheten. Vissa myndigheter har komplexa arbetsuppgifter att lösa och utsätts därför oftare för kritik mer än andra. En sådan är Trafikverket som jag nämnde i gårdagens inlägg. Det finns dock betydligt fler myndigheter som befinner sig i liknande situationer. Så har t.ex. migrationsverket så pass svårbemästrade uppgifter att ta itu med, att det nästan är oundvikligt att göra misstag och dra på sig kritik. Kanske är det även så med skolverket som kritiserats rätt länge nu. Polismyndigheten och rättsväsendet är också ofta i fokus. För att inte tala om landstingen. När  saker och ting inte fungerar som det är tänkt, beror det genomgående på inkompetent styrning. Lätt för en pensionär att säga som sitter på sin kammare och bloggar! Jag menar dock så här: i näringslivet utsätts man för tuffa krav innan man får en tjänst som man är kvalificerad för. Med detta som förebild undrar jag ibland vilka spetskompetenser våra politiker och ministrar har som ska styra våra myndigheter. Jag blir fundersam när ministrar byter plats eller har ansvar för dubbla departement. Det är ju skillnad för sådant som skjuter upp ur marken och granater som skjuter ur en kanon. När saker går snett och man tar felaktiga beslut är det förvisso mänskligt, men i en stor organisation måste det finnas personer som är ytterst ansvariga. De ska inte kunna undandra sig detta ansvar och skylla på underlydande eller andra omständigheter. Ändå frias många från olika felgrepp, speciellt inom poliskåren.

Myndigheter är byråkratiska  och stelbenta kolosser varför de blir otympliga att styra. Jag har därför länge tyckt att landstingen borde avskaffas. Likaså kunde många myndigheter bantas ner eller slås ihop. Rentav slopa flera med likartade eller närbesläktade arbetsuppgifter och bilda en ny myndighet från grunden. Säger jag med betydligt  mindre myndig stämma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar