tisdag 21 januari 2014

ett under att vi existerar

Inte bara vi utan allt liv här på jorden. Detta kom jag att tänka på när jag igår tittade på vetenskapsmagasinet på  TV där programmet handlade om solen. Jag föredrar lärorika program framför Simpsons eller liknande serier. Därför tittar jag hellre på kunskapskanalen. En del av programmet handlade om månförmörkelse. Denna märkliga företeelse som inträffar när månen befinner sig mellan jorden och solen och på så vis kan täcka solen helt.(jag kunde se detta skådespel 1954) Det märkliga är nämligen att detta fenomen förekommer inte någon annanstans i vårt solsystem. Det är bara här som vår måne har "rätt" storlek och befinner sig på "rätt" avstånd till solen. Andra planeter har också månar som dock befinner sig mycket längre från solen.
Sedan fick man se en del nya bilder från solens yta som tagits från två rymdsonder samtidigt ur olika vinklar. Dessa högupplösta bilder likande snarast vad man kan se i en kokande gryta. För vetenskapen gav de dock helt nya insikter vilka processer som pågår inne i solens kärna. Och hur allt  påverkar oss på jorden. Inte bara att vi får vackert norrsken vid polerna  utan hur jordens magnetfält skyddar oss från solvinden. Partiklar och strålning som annars skulle förinta allt liv på vår planet. När man ser den tunna hinna som omger vår planet och som är vår skyddande atmosfär samt magnetfältet runtom, kan man tycka att allt hänger bara på en skör tråd. Trots denna bräcklighet råder det balans. Visserligen kan den rubbas något ibland men livet har ändå kunnat utvecklas. Allt är beroende  av att detta kosmiska samspel fungerar. I programmet nämndes även solfläckarna som  vart elfte år når titt maximum. De tycks dock minska i antal och storlek. Tidigare har dessa perioder gett upphov kallare klimat. På 1600-talet fick vi "den lilla istiden".
När nu solfläckarna minskar borde vi ju gå mot ett kallare klimat. Därmed hängde en fråga kvar i luften: hur rimmar det då med den globala uppvärmningen? Vilka tidsepoker talar vi om och kommer det även att finnas någon balans i detta hänseende?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar