lördag 18 maj 2013

Sommartö


När jag åter kom ut till civilisationen med riktiga vägar och cykelbanor, mötte mig en märklig syn utmed vägen.En stängd grind rätt över en liten sjö! Kommer grinden att öppnas när man ska sjösätta båtar? Undrade jag.

 
Jag ställde cykeln vid vägkanten och gick över till andra sidan för att inspektera. Nu upptäckte jag stora jordhögar rund den lilla dammen. Det var dock inte vanliga jordhögar. De läckte! Under allt gruset fanns mängder med snö. Det var helt enkelt tippmassor efter vinterns snöröjningar. Men nu i sommarvärmen höll allt på att smälta så sakteligen. Det går tydligen inte så fort när allt gruset isolerar snön inunder.

 
Men smältning pågick och vattnet rann i strida strömmar ner i ett dike. Vart det tog sedan vägen hann jag aldrig se. Förhoppningsvist ner i det kommunala avloppsnätet där det sedan kunde renas. Däremot vore det inte så bra om det rann ner i en liten konstgjord damm i ett naturrum i miniformat en bit längre bort. Gummi- och asfaltpartiklar är nog inte så bra för djurlivet där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar