torsdag 23 januari 2014

Kolossen i Bryssel


När jag i går tittade på kunskapskanalen som visade ett program om lobbying, blev man förvånad över den stora byggnaden som hyser alla dessa tjänstemän och kvinnor som ska styra Europa. Det är dock inte bara byggnadens fysiska storlek som imponerar, utan kolossen som EU-parlamentet innebär ligger mera på det administrativa planet. Förutom alla dessa tjänstemän som ivrigt kilar omkring i denna kupa och producerar berg av dokument, finns
dessutom ett vittförgrenat nätverk utanför. Närmast ett par tusen lobbyister som på ett eller annat sätt påverkar kommissionärerna. Det kan vara allt från goda råd och vettiga beslutsunderlag  till att gå olika politikers eller industrimäns ärenden. Man kan ju undra vem som egentligen styr. I maj har vi åter ett EU-val där vi ska utse några politiker som på 5 år  ska företräda vårt land eller rättare sagd att hjälpa till med att ro "EU-skutan" framåt. Politiker som är skolade och formade av det svenska politiska livet och nu ska infogas i kolossen i Bryssel. Där råder ett helt annat politiskt klimat. När politiker på hemmafronten i respektive land ibland redan står handlingsförlamade blir det inte lättare i denna gigantiska  organisation. Dessutom är öppenheten ganska begränsad varför gemene man har få möjligheter  att påverka. Även om Margot Wallström skulle marknadsföra EU bland medlemsländernas befolkning lär valdeltagandet inte bli större i år heller. Pressen,som annars brukar vara en maktfaktor, är ganska fåordig när det gäller EU. Därför var det intressant att åter få ett reportage därifrån. Det skulle även vara intressant att kunna skicka en Janne Josefson dit. Där finns nog en hel del att gräva även om tidigare mygel och skumraskaffärer minskat mot förr. Däremot kan nog många beslutsprocesser ifrågasättas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar