onsdag 27 november 2013

skogsdiken


När jag går omkring i den närmaste omgivningen ser jag spår efter mänsklig aktivitet från forna da´r  här och var. Delar av gamla grusvägar som nu är asfalterade. En och annan jordkällare och några husgrunder. Här har det varit en jordbruksbyggd om vilket alla gatunamnen med anknytning till bondekulturen vittnar om  i den nya bebyggelsen. En bebyggelse som trängt undan åkrar, ängar och det mesta av skogen. Men även i de få kvarvarande skogsdungarna hittar man spår från tidigare verksamhet. Här och var finns diken.

 
Jag är inte riktigt på det klara med om de grävdes för att avvattna skogarna eller åkrarna intill.Några diken var djupare än den som visas här ovan. Men alla har nog grävts för hand med  hacka, korp, spade och skovel och ren muskelkraft. Vilket slitgöra det måste ha varit även om skogen då kanske var glesare eller rentav en äng. Jag kommer att tänka på alla kabeldiken som en liten grävmaskin nyligen grävt upp i vårt område för att dra fiberkablar till 50 fastigheter. Genom asfalt och allmänna ytor vilket gjordes på drygt 1 vecka. Hur lång tid hade det tagit med manuellt arbete?
 

 
Efter snösmältningen eller under tider med riklig nederbörd brukar det finnas vattensamlingar i flera skogspartier. Jag har dock inte kunnat se några direkta flöden till eller från intilliggande åkrar. Vattnet står numera stilla och sjunker sakta undan med tiden. Den ursprungliga dräneringen fungerar inte längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar