lördag 20 april 2013

vattnets väg I


 
När det lyser blått av  blåsippor  i solbelysta ekbackar, ligger snön fortfarande kvar i andra backar där skugga råder. Men  snön försvinner trots allt och de gamla upptrampade stigarna kommer åter fram


Snötäcket krymper och vattenpölarna växer.


 


 
Förvandlingen sker i det tysta och nästan obemärkt. Men tittar man noga så kan man se hur smältvattnet letar sig genom den kvarvarande isen och rinner till små  pölar och större vattensamlingar

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar