fredag 23 november 2012

Gamla bildäck


Dataskärmen som jag sitter framför nu har säkerligen varit en uttjänad plastprodukt en gång i tiden. Så sker  med många andra produkter – de återanvänds och uppstår i nya skepnader. På en bakgata i Athen  såg jag  en gång på semestern  hur gubbarna skar till sulor och remmar av gamla bildäck som skulle bli sandaler. En annan tillverkade hinkar och bärkorgar. Stora traktordäck förvandlar vi till sprängmattor. Dom här däcken kommer kanske att malas ner och blir till konstgjorda gräsmattor eller blandas in i ljuddämpande asfalt.

Den vanligaste återanvändningen av bildäck kan ses i båthamnar utmed bryggorna eller som gungor i lekparker.

För flera år sedan varnade man för bildäck eftersom dom innehöll giftiga och cancerframkallande ämnen. Nu, 6 år senare, höjer man åter ett varningens finger och finner det olämpligt att använda gamla bildäck som gungor i lekparkerna. Troligen saknade man mera angeläget nyhetsstoff. Stora rubriker om avgaser på våra vägar som blandas med uppriven asfalt och gummipartiklar hade varit mera på plats än att skrämma upp småbarnsföräldrar som sätter sina ungar i en bildäcksgunga. Det är att sila mygg och svälja elefanter. Om ungarna inte direkt gnager i sig halva bildäcket får dom nog betydligt fler farliga ämnen i sig bara  dom går på den omskrivna Hornsgatan  eller  vistas i andra trafikmiljöer. Då utsätts andra barn för kanske betydligt större risker när dom vistas på fotbollsplaner täckta av konstgräs. Dessa mattor är nämligen gjorda av gamla, begagnade bildäck som  malts sönder och vidareförädlats till  konstgräs. Hur mycket av de farliga ämnen ungarna (och även vuxna) får i sig under en fotbollsmatch vet man kanske inte. Vill man kanske inte heller veta, för konstgräs innebär så många praktiska och ekonomiska fördelar. Vi har en sådan fotbollsplan i närheten  där barnbarnen kickar boll. Vid sidan om den ligger det stora högar av svart granulat som sopats rent från mattan. Man har inte ens brytt sig om att sopa det under mattan! Men det gör man säkerligen med hälsoriskerna.

1 kommentar: