tisdag 28 januari 2014

Slaveriet har inte avskaffatsNär civilisationer bildades, "uppfanns" även slaveriet. Så fick slavar bygga pyramider och andra praktverk åt faraonerna. Slavar fördes med våld från Västafrika till Västindien eller till Amerika för att de bl.a. skulle jobba på bomullsfälten. Även vikingarna förde med sig fångar från sina krig och gjorde dom till trälar. Denna form av slaveri där en människa kunde köpas och säljas avskaffades så småningom men ersattes av en mera sofistikerad form. Dom som har makten har alltid kunna tilltvinga sig arbetskraft och egendom. Slavar blev livegna.
Idag, när vi slavar för en arbetsgivare, är vi på ett sätt också livegna. Vi får visserligen lön för mödan. Men inte mer än att vi kan klarar oss i samhället. Lite frikostigare än en slav eller en livegen som bara fick mat och husrum. Men till närmelsevis inte i proportion till vad arbetsgivare som storindustrin, banker eller försäkringsbolag m.fl. roffar åt sig. Liksom forna tiders slavar kan en arbetare från idag fortfarander köpas och säljas. Dagens slav köps kanske inte längre p.g. av god kroppsfysik utan mera vad som finns innanför pannan. Man anställs och får lön inom fastställda ramar och ibland utanför dessa när en arbetsgivare bedömer att personen kan skapa något mervärde. Men alltid endast en bråkdel av det som arbetskraften genererar. Så köps slavar idag. Numera kan de även säljas. Helt enkelt genom att bara helt sonika avskeda dom! När arbetsgivaren vill tjäna pengar kan det göras genom att spara på utgifterna som en anställd innebär. Pengar som lön och sociala avgifter blir till ren vinst.
En ny typ av slaveri håller dock på att växa fram. En som mer liknar det gamla slaveriet. Nu förs inte längre folk till arbetsplatsen med våld utan arbetarna söker sig själva till ställen där det finns arbete och en försörjningsmöjlighet. Från långt borta söker sig folk som aldrig sett ett lingon eller ett blåbär, till dom svenska skogarna för att plocka bären. De lockas hit med löfte om (i deras ögon) stora rikedomar som i slutändan bara blir små smulor från den rike mannens bord. Ett liknande slavprojekt - som inte är bygget av pyramider -var uppförandet av idrottsanläggningarna i Soltji nu inför vinterolympiaden. Från när och fjärran lockades folk till orten för att uppföra denna rekorddyra anläggning. Men den kanske trots allt inte blev så rekorddyr. För dessa tusentals arbetare fick ingen lön!
Denna typ av lönedumpning börjar vi skönja alltmer. Som mott mot ljuset dras folk från fattigare länder till ställen där det finns arbete och hopp om överlevnad. Jag talar då inte bara om tiggande Rumäner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar